042-29 23 90 info@liisa.se

 

 

Enligt tidigare informationsutskick så har Liisa Entrémattor ab överlåtits till Hr Björkmans Entrémattor AB.

Som ett led i detta har vi överfört er som kund till ett nytt datasystem för logistik och fakturering.

 

Vad innebär detta för dig som kund?

 • Nytt bättre mattsortiment med högre kvalitet.
 • Ny kontaktväg:
  • Telefon: 042-292390
  • Mail: info@hrbjorkman.se
 • Nytt fakturautseende:  
  • Bytespriserna är omvandlade till veckopriser. Exempelvis om ni hade ett bytespris på 200kr för en matta som tvättas och byts var fjärde vecka, blir veckopriset:
  •  200kr/4veckor = 50kr per vecka.
 • Faktureringsperiod:
  • Överlåtelsen ger ett litet glapp i fakturering mellan bolagen, vilket kan innebära att ni kommer att få 1 st efterskotts-faktura för ej ännu fakturerade veckor i september, samt 1 förskottsfaktura för oktober och fram till nästa faktureringstillfälle.
   Detta kommer att vara en engångshändelse, och framöver kommer ni att faktureras i förskott som tidigare.

 • Eventuellt nya leveransdagar.
  • Bytena kommer dock fortsätta ske med samma frekvens som ni har idag.

I övrigt kommer ert avtal och avtalsvillkor vara detsamma och vi hoppas ni fortsätter vara nöjda med vår service!

Vi hälsar er varmt välkomna till oss på Hr Björkmans Entrémattor AB!

 

Läs gärna mer om oss och vårt arbete på vår hemsida www.hrbjorkman.se